محورهای پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 
لازم به ذکر است محورهای پژوهش بین دانش آموزان هر دو مقطع مشترک است و هر گروه براساس علاقه و توانمندی خود موضوعی را انتخاب نماید و راهکارهایی برای حل مشکل آن ارائه کند.

 

دانلود-محورهای پژوهشی