تغییر مجدد زمان برگزاری آزمون مرحله مقدماتی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

🛎باتوجه به تعطیلی مدارس در اکثر استان ها، زمان برگزاری مرحله مقدماتی لیگ علمی پایا به روز پنجشنبه۲۲ اسفندماه تغییر یافت.

چنانچه شرایط تعطیلی مدارس مجددا ادامه یابد مرحله اول بعد از تعطیلات نوروز برگزار می گردد.

🛎جزییات مربوط به نحوه برگزاری آزمون، دریافت کارت ورود به جلسه و محل برگزاری آزمون از طریق حوزه های بسیج دانش آموزی هر استان به گروه های شرکت کننده متعاقبا اعلام خواهد شد.