شيوه نامه ليگ كارآفريني و پژوهشی سيزدهمين دوره پايا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرکت کنندگان محترم لیگ علمی پایا می توانند شيوه نامه ليگ كارآفريني و لیگ پژوهشی  سيزدهمين دوره پايا را  از طریق فایل های زیر دربافت نمایند .

لیگ پژوهشی متوسطه اول و دوم 

شیوه نامه لیگ کارآفرینی سیزدهمین دوره پایا