زمان و محل برگزاری مرحله نهایی دوازدهمین دوره لیگ بین المللی علمی پایا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

زمان و محل برگزاری مرحله نهایی دوازدهمین دوره لیگ بین المللی علمی پایا اعلام شد

زمان: دوم تا چهارم شهریور ماه 1398

مکان: مشهد مقدس- دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فرهنگیان

کانال لیگ علمی بین المللی پایا

https://t.me/payaleague