ثبت نام سراسری پروژه جدید راه اندازی شده توسط واحد فناوری اطلاعات خانه ریاضی می باشد که کلیه کاربران خانه ریاضی تنها در وب سایت اصلی خانه ریاضی ثبت نام می کنند و توانایی ورود و استفاده از سایر سایت ها، LMS ها و کلاس های مجازی خانه ریاضی تهران را خواهند داشت.

Back to top